Domarringen i Topperyd

Ringen är belägen på krönet av en mindre moränrygg öster om gårdarna. Den är c:a 10 m i diameter och består av 7 resta och 2 klumpformiga stenar. Avståndet mellan stenarna är 2 - 3 m.
En del av vägen fram till domarringen är kantad av mäktiga och välbyggda stenmurar

Tillbaka