Byggnader

Kanarpsstugan

Stina-Karis stuga

Smedjan

Lilla boden

Linbastun

Klockstapeln