Kanarpsstugan

Stugan har ursprungligen stått i Kanarp, Öggestorps socken och var postorderdirektören Oscar Ahréns barndomshem. Ägare vid tiden för köpet var godsägare Ribbing, Ulfsnäs och köpesumman var skänkt av Oscar Ahréns sterbhus. 1950 flyttades huset till sin nuvarande plats. Den är inredd med skänkta föremål och används vid t.ex. hembygdsfester, valborgsmässofirande, gudstjänster och föreningens möten.

Oscar Ahrén