Linbastun

Tillbaka

Byggnaden skänktes av lantbrukaren Karl Gustavsson, Målen och uppsattes på sin nuvarande plats 1956. Den är c:a 150 år och har använts till torkning av lin.

 

Föreningen har 2010 beviljats bidrag ur satsningen hus med historia för omläggning av sticketaket. 

Arbetet påbörjas tisdagen den 3 augusti kl 8 och beräknas pågå i 2 dagar. 

Alla är välkomna att se på eller hjälpa till

Sommarkaféet öppnar kl. 11.

Läs mer.