Hembygdsparken

Parkområdet inköptes 1948 av dåvarande ägaren Haldan Thylén. I parken finns flera byggnader som inköpts eller skänkts. Största delen av den 20.000 kvm stora parken är dock ängsmark, skött bl.a. genom slåtter i början av augusti. Parken är väl värd ett besök, särskilt i maj när vitsipporna blommar. Tag gärna med kaffekorgen.