Stina-Karis stuga, Grindtorpet

Tillbaka

1980 fick föreningen stugan (Grindtorpet) som gåva av Karl Wahlgren, Tenhult. Den har stått vid Kyrkvägen (vid järnvägsövergången). Stugan återuppfördes av medlemmar och i september 1981 var det taklagsfest och nu används stugan ofta. 
Stina-Kari (Stina Katarina Johansson född Samuelson) var ett av tretton barn till Johannes Samuelsson (1803-1880) och hustrun Anna (1805-1885). Hon var bror till Samuel Johan Forsgård (1828-1912) som emigrerade till Amerika 1855 och slog sig ner i Waco, Texas.
Sommaren 2001 besöktes hembygdsparken av en grupp amerikaner. Bland dessa  var släktingar till till Johannes Samulelsson. Inför besöket hade föreningen låtit  uppföra en veranda, och denna invigdes vid besöket.