Nr 114 STENSERYDS MELLANGÅRD ½ mantal skatte.

Soldattorpet var beläget c:a 330 m SSO vägskälet i Stenseryds by. Soldaten flyttade till Horshaga 1828,
men gamla soldattorpet fanns kvar och beboddes även senare. I hfl. 1846-50 är soldaten skriven på
Stenseryds Mellangård igen, och i hfl. 1851 är han skriven på Stenseryds mellangård under nr 114 Åbo.
Vidare är antecknat: Livkompaniet brukat 1847 - 55. Soldattorpet Åbo är det nuvarande Fridkulla.
Det avvecklades någon gång efter 1895.

1682 -  SVEN (JOENSSON) JANSSON
1716 - 1718 GUSTAF PEHRSSON  (     - 1718)
1720 -1739 ANDERS NILSSON  (     -     )
1740 - 1758 NILS STENBERG  (1703 - 1758)
1759 - 1764 NILS STENBERG  (      -      )
1771 - 1788 OLOF STEN  (1743 -     )
1788 - 1812 GUSTAF STEN  (1769 -    )
1812 - 1841 ERASMUS STEN  (1788 - 1863)
1841 - 1869 ANDERS GREN  (1819 - 1869)
1870 - 1890 AUGUST BOK  (1848 -1905)
1891? -1905? NILS NORIN  (     -     )