Forserums industrihistoria

heter ett pågående projekt vars syfte är att dokumentera de industrier som funnits
och de som nu finns i samhället. Dokumentationen skall sammanställas i en bok om
Forserums industrier. Materialet är omfattande och ges ut i 2 delar.
Del 1 behandlar industrierna längs Fabriksgatan, och Del 2 behandlar övriga industrier.

I projektet ingår också planering för skapande av ett museum i hembygdsparken för
 bygde-och industrihistoria.

    Böckerna finns att köpa i Medborgarkontoret i Forserum

    eller kontakta Magnus Wahlström
    eller Lars-Göran Bengtsson