Pennorna - en bygdebok

Pennorna var en bokserie som utgavs mellan 1940 och 1969. Vid en hembygdsträff

 i Hultsfred 1939 sammanstrålade några hembygdsförfattare, och tanken att försöka 

ge ut en bygdebok kom upp. Syftet var att bevara gamla berättares minnen.

Boken utkom årligen före jul och utgjordes av bidrag från en rad småländska författare.

Eva Danielsson från Forserum bidrog varje år med bygdekrönikor. Bland andra skribenter som

medverkade kan nämnas J. A. Göth, Viktor Haak, Josef Högstedt (Pälle Näver) och Harry Sjöman.

Eva Danielsson bidrag:

1942 Gubben Dan   1943 Sven på Rommen   1944 Några smålandssägner 
1945 Stugu-Johan  1946 Slättervall, ett original   1947 Johannes, ett original  
1948 Kalle Mod, en gammal småskollärare  1949 Jödde, ett gammalt smålandsoriginal
1950 Johan på Skogen  1951 Bäckman, en gammal borstbindare
1952 Åkerblad, en gammal smålandsknalle  1953 En gammal pedagog
1953 Ett dystert julminne  1954 o 1968 August Svahn, ett smålandsorginal
1955 Koppe Daniel  1956 En Smålandsby, Sjöstorp
1957 Några skolminnen från gamla tider  1959 Byastämmor i gamla tider
1959 En Amerikaresa  1960 Ett torparpar  1961 Några backstugor och dess första invånare
1962 Från cykelns barndom,
  1963 Från järnvägens barndom,
1964 Gammalt julfirande  1965 Gammal tro och sed, rörande mynt o penningar
1966 Laggen i Mållebo  1967 Maja och Kroke-Johan  1969 Johannes, ett smålandsorginal