Torpställen och backstugor i Forserums socken 1864

G. Tetzell

APLAKULLA

t. Skogslund, t. Österängen, Husartorp

AXLARP

Soldattorp nr 72 (Jönk. reg. W. härads komp.)

BRETOFTA

t. Nyarp, b Fridhem, b. Stafsäter, Grenarjärtorp

FINTORP SÖDERGÅRD

b. Andersberg

FINTORP

b. Fridhem, b. Björstorp, Grenadjärtorp nr 11, b. Föråsen

b. Ängholmen, b. Kullen,

FINTORP NORREGÅRD

b. Ängsberg, Backstuga, b. Lilla Skog, b. Skiften, b. Kärrabo

b. Lilla Ekön

FORSERUMS KLOCKAREG.

Husartorp nr 60, b. Nybygget Hängslen, b. Aspholmen

FORSERUMS SÖDERGÅRD

b. Smedjeslätt

FORSERUMS NORREG.

Soldattorp nr 112 (Jönk. reg. Livkomp), b. Hägnen

GATU

b. Hagen

GULLYCKE

b. Nybygget

GUNNESTORP

Soldattorp nr 111 (Jönk. reg. Livkomp.)

HORSHAGA

b. Enholmen, b. Smedsbo

KULLEBO

Fällan

MÅLEN

b. Målabo

RUNSERYD

t. Nybygget, b. Stängeled, b. Ängåsen, b. Skogslund

SJÖSTORPS NORREGÅRD

b. Rannakullen, b. Stenhagen

SKALLARP

b. Planen, t. Rommen, Grenadjärtorp nr 12 (b. Holmen),

b. Lilla Brinken, b. Skogen

SKOGSERYD

b. Skogslund

SNIPARP

b. Ljungfällan, t. Slätten

SNIPARPS SÖDERGÅRD

t. Granstorp

SNIPARPS NORREGÅRD

Soldattorp nr 71 (Jönk. reg. W. härads komp.), b. Stentorget

SNUGGARP

b. Sjöbo, Husartorp nr 59

STENSERYDS MELLANG.

b. Ljungholmen, b. Berget, Soldattorpet Åbo nr 114, b. Hagen,

b. Sågarebo

STENSERYDS NORREG.

b. Nyholm, b. Nybygget

STENSERYDS SÖDERG.

t. Djursbygget

TOPPERYD

Högholmen (Nybygget)

TOPPERYDS NORREG.

b. Skogen

TRYGGARP

Backstugan, b. Nybygget, b. Kullen t. (b.) Granbäcken

Soldattorpet nr 113 (Jönk. reg. Livkomp)

VILLSTORP

b. L:a Villstorp